Contact

Algemene voorwaarden

Op de diensten van de online webapplicatie van InspectDirect zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • ICT Office Voorwaarden: modules Algemeen, module 4 en 9 die je onderstaand kunt downloaden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.
 • Aanvullende Algemene Voorwaarden die je onderstaand vindt. 
 • Verwerkersovereenkomst conform de AVG en GDPR die je ook onderstaand kunt downloaden.

Als je akkoord gaat met deze voorwaarden, verwerf je het gebruiksrecht van de online webapplicatie InspectDirect zodra de factuur is voldaan.

 • Aanvullende Algemene Voorwaarden 

  Bij gebruik van credits

  Bij gebruik van InspectDirect op basis van credits: de aangekochte credits blijven onbeperkt geldig. Je kunt één inspectie meerdere keren rapporteren (PDF maken)binnen een periode van 12 maanden. Alleen bij de eerste rapportage boekt InspectDirect het betreffende aantal credits van je tegoed af. De volgende keren worden geen credits afgeboekt. Je kunt dus een inspectie aanpassen nadat deze is gerapporteerd en daarna nogmaals rapporteren. Maak je een rapportage van de inspectie ná 12 maanden dan worden weer credits in rekening gebracht. 

  Bij onbeperkt gebruik

  Bij gebruik van InspectDirect op basis van een periode mét einddatum: facturering is voorafgaand en betreft de gehele periode. De toegang tot InspectDirect stopt automatisch per afgesproken datum. Er is geen tussentijdse prijsindexering.

  Bij gebruik van InspectDirect op basis van een periode zonder einddatum: facturering is per 3 maanden vooruitbetaling. De opzegtermijn is twee maanden en kan eenvoudig via email die wij bevestigen. Per 1 januari kan InspectDirect besluiten het tarief te indexeren op basis van gestegen prijzen en lonen. Je ontvangt hiervan een bericht.

  De betalingstermijn van facturen is 7 dagen.

  Mbt de decomposities conform NEN 2767-4 (Conditiemetingmethodiek):

  Het auteursrecht van de decompositie volgens NEN 2767-4-2 berusten bij stichting Nederlands Normalisatie-instituut. Deze decomposities maken onderdeel uit van bepaalde InspectDirect Sjablonen en daaruit voortvloeiende inspecties waarbij de methodiek van Conditiemeting NEN2767-4 is geïntegreerd. Bij ieder sjabloon waarbij dit van toepassing is staat dit vermeld. Het is eindgebruiker niet toegestaan deze decompositiegegevens zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst met InspectDirect te kopiëren, te openbaren of aan derden toestemming te geven tot het kopiëren of openbaarmaking, anders dan in inspectierapporten van infrastructurele objecten.

 • ICT Office Voorwaarden

  Download de ICT Office Voorwaarden
  ZIP - 500KB (3 bestanden)

 • Verwerkersovereenkomst

   

  Download verwerkersovereenkomst (AVG / GDPR) ZIP - 200KB (1 bestand)