Toepassingen
 • Basiskeuring (1 credit)

  Deze gebruik je voor keuringen van woningen en utiliteitsgebouwen. De conditie van de bouw- en installatiedelen en de gebreken leg je vast. Klik hier voor een voorbeeldrapport. 

  Van ieder bouw- of installatiedeel bepaal je de conditie: van uitstekend tot zeer slecht en leg je deze vast met de inspectie app. De gebreken leg je vast door uit een lijst te kiezen met (voor dit bouwdeel) relevante gebreken. Van de gebreken maak je met de camera van de tablet foto's. Foto's kun je ook met een losse camera maken en later op je pc of laptop toevoegen. 

  Gebruik op locatie je smartphone of tablet? Open de browser (bijv. Chrome, Safari, etc), ga naar mijn.inspectdirect.nl en log in. Zet deze pagina op je beginscherm zodat je de volgende keer direct automatisch inlogt. InspectDirect functioneert dan als een inspectie-app met heel eenvoudige schermen waarmee je heel gemakkelijk werkt.

  Maak na afloop met een druk op de knop binnen een paar seconden een professioneel rapport.

  Let op! In de Basiskeuring zitten geen (onderhouds)activiteiten. Wil je dat wel? Gebruik dan de Pluskeuring.

  Deze inspectie kost 1 credit en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 1 credit verrekend.

 • Pluskeuring (2 credits)

  De Pluskeuring gebruik je voor het keuren van woningen en utiliteitsgebouwen, inclusief de belangrijkste herstel- en onderhoudsactiviteiten. Klik hier voor een voorbeeldrapport.

  De inspecteur legt met de inspectie app in deze keuring de conditie van de bouw- en installatiedelen vast in zes 6 scores: van uitstekend tot zeer slecht. De gebreken legt de inspecteur vast door uit een lijst te kiezen met relevante gebreken. Van de gebreken maak je met de camera van de tablet foto's. Foto's kun je ook met een losse camera maken en later op je pc of laptop toevoegen. 

  Uit een lijst met alleen de relevante activiteiten, kiest de inspecteur de herstel- en onderhoudsactiviteiten. Uit de bibliotheek worden gegevens opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid.

  Gebruik op locatie je smartphone of tablet? Open de browser (bijv. Chrome, Safari, etc), ga naar mijn.inspectdirect.nl en log in. Zet deze pagina op je beginscherm zodat je de volgende keer direct automatisch inlogt. InspectDirect functioneert dan als een inspectie-app met heel eenvoudige schermen waarmee je heel gemakkelijk werkt.

  Maak na afloop met een druk op de knop binnen een paar seconden een professioneel rapport.

  Deze inspectie kost 2 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 2 credits verrekend.

 • NHG keuring (2 credits)

  De NHG keuring wordt gebruikt voor het keuren van woningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).Klik hier voor een voorbeeldrapport.

  Het NHG-rapport is opgebouwd conform de eisen die NHG stelt.

  De inspecteur legt in deze keuring met de inspectie app de conditie van de bouw- en installatiedelen vast in zes scores: van uitstekend tot zeer slecht. De gebreken legt de inspecteur vast door uit een lijst te kiezen. 

  Uit een lijst met alleen de relevante activiteiten, kiest de inspecteur de herstel- en onderhoudsactiviteiten. Uit de bibliotheek worden gegevens opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid.

  Van iedere herstel- en onderhoudsactiviteit legt de inspecteur de specifieke NHG-gegevens vast om een NHG-rapport te maken. 

  Gebruik op locatie je smartphone of tablet? Open de browser (bijv. Chrome, Safari, etc), ga naar mijn.inspectdirect.nl en log in. Zet deze pagina op je beginscherm zodat je de volgende keer direct automatisch inlogt. InspectDirect functioneert dan als een inspectie-app met heel eenvoudige schermen waarmee je heel gemakkelijk werkt.

  Wil je niet op tablet of smartphone werken? Geen probleem want InspectDirect werkt prima op een pc of laptop. Maak na afloop met een druk op de knop binnen een paar seconden een professioneel rapport.

  Let op: omdat het NHG rapport moet voldoen aan de (vorm)eisen die gesteld zijn, is deze inspectie summier. Zo wordt de conditie van de bouwdelen NIET vastgelegd en worden aan onderdelen GEEN foto's toegevoegd.

  Deze inspectie kost 2 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 2 credits verrekend.

 • Pluskeuring inclusief NHG (3 credits)

  Deze wordt gebruikt voor het keuren van woningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Klik hier voor een voorbeeldrapport.

  De inspecteur legt in deze keuring met de inspectie app de conditie van de bouw- en installatiedelen vast in zes scores: van uitstekend tot zeer slecht. De gebreken legt de inspecteur vast door uit een lijst te kiezen. Deze lijst is kort, omdat alleen de gebreken die voor dit bouwdeel relevant zijn, worden getoond. Van de gebreken maak je met de camera van de tablet foto's. Foto's kun je ook met een losse camera maken en later op je pc of laptop toevoegen.

  Uit een lijst met alleen de relevante activiteiten, kiest de inspecteur de herstel- en onderhoudsactiviteiten. Uit de bibliotheek worden gegevens opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid.

  Van iedere herstel- en onderhoudsactiviteit legt de inspecteur de specifieke NHG-gegevens vast om een NHG-rapport te maken. Het rapport bestaat uit twee delen: een deel waarin de geconstateerde gegevens gedetailleerd worden gerapporteerd (het zgn. Pluskeuring-deel) en een NHG-deel. Deze rapporten kun je ook seperaat genereren. 

  Het NHG-rapport is opgebouwd conform de eisen die NHG stelt.

  Gebruik op locatie je smartphone of tablet? Open de browser (bijv. Chrome, Safari, etc), ga naar mijn.inspectdirect.nl en log in. Zet deze pagina op je beginscherm zodat je de volgende keer direct automatisch inlogt. InspectDirect functioneert dan als een inspectie-app met heel eenvoudige schermen waarmee je heel gemakkelijk werkt.

  Wil je niet op tablet of smartphone werken? Geen probleem want InspectDirect werkt prima op een pc of laptop. Maak na afloop met een druk op de knop binnen een paar seconden een professioneel rapport.

  Van deze inspectie kan je 3 rapporten genereren: NHG-rapport; Pluskeuring en combinatie van beide. En je betaalt maar 1x credits ;-)

  Deze inspectie kost 3 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 3 credits verrekend.

 • MJOP (3 credits)

  Deze MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) gebruik je voor woningen, VVE's, en utiliteitsbouw. De inspecteur legt de conditiescore (1-6) vast van ieder bouw- en installatiedeel. Klik hier voor een voorbeeldrapport.

  Ook dit sjabloon kent een aantal unieke eigenschappen.

  Onderhoudsactiviteiten worden automatisch toegevoegd. De onderhoudsactiviteiten die in de sjabloon onder het bouw- of installatiedeel hangen worden door InspectDirect automatisch toegevoegd aan de onderhoudsplanning. Dit wordt alleen gedaan voor de bouw- en installatiedelen die cyclisch zijn, en dus in de MJOP opgenomen moeten worden. Als de activiteit toch niet in de MJOP moet komen, dan kun je deze eenvoudig verwijderen. Ook kan je andere herstel- of onderhoudsactiviteiten selecteren uit het sjabloon of zelf aanmaken.

  Automatische berekening van de startjaren v/d activiteiten. Een andere unieke eigenschap van dit sjabloon is de automatische berekening van de startjaren van de onderhoudsactiviteiten. Deze worden berekend aan de hand van de conditie, onderhoudsfrequentie (cyclustijd) én de degradatiekromme van de conditiemeting. Uiteraard kan de inspecteur een berekend uitvoeringsjaar op basis van zijn kennis wijzigen.

  Uit een lijst met (alleen voor dit bouwdeel) relevante activiteiten, maakt de inspecteur een keuze. Uit de bibliotheek worden gegevens opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid, etc. en ook deze kunnen naar eigen inzicht worden aangepast.

  Omdat in dit sjabloon de methodiek van conditiemeting (NEN 2767) NIET wordt gebruikt, is het vastleggen van de gebreken niet verplicht. Bij ieder gebrek kun je een foto maken en de locatie van het gebrek registreren. De foto maak je met de camera van de tablet. Foto's kun je ook met een losse camera maken en later op je pc of laptop toevoegen.

  Gebruik op locatie je smartphone of tablet? Open de browser (bijv. Chrome, Safari, etc), ga naar mijn.inspectdirect.nl en log in. Zet deze pagina op je beginscherm zodat je de volgende keer direct automatisch inlogt. InspectDirect functioneert dan als een inspectie-app met heel eenvoudige schermen waarmee je heel gemakkelijk werkt.

  Maak na afloop met een druk op de knop binnen een paar seconden een professioneel rapport.

  Deze inspectie kost 3 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 3 credits verrekend.

 • MJOP incl. conditiemeting NEN2767 (4 credits)

  Deze MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) gebruikt je voor woningen, VVE's, en utiliteitsbouw. Met behulp van de ernst, intensiteit en omvang van de gebreken wordt de conditiescore berekend aan de hand van NEN 2767-1/2017. Klik hier voor een voorbeeldrapport.

  Deze sjabloon kent een aantal unieke eigenschappen. Eén daarvan is dat onderhoudsactiviteiten die in de sjabloon onder het bouw- of installatiedeel hangen automatisch door InspectDirect aan de onderhoudsplanning worden toegevoegd. Dit wordt alleen gedaan voor de bouw- en installatiedelen die cyclisch zijn, en dus in het MJOP moeten worden opgenomen. Mochten de activiteiten toch niet van toepassing zijn dan kan je deze eenvoudig verwijderen. Als je dit wilt kan je nog andere aanvullende herstel- of onderhoudsactiviteiten selecteren uit de sjabloon.

  Een andere unieke eigenschap van deze sjabloon is de automatische berekening van de uitvoeringsjaren van de onderhoudsactiviteiten. Aan de hand van de conditiescore, onderhoudsfrequentie (cyclustijd) én de degradatiekromme in de NEN 2767 wordt deze berekend. Uiteraard kan de inspecteur dit berekende uitvoeringsjaar op basis van zijn kennis wijzigen. Uit een lijst met alleen (voor dit bouwdeel) relevante activiteiten, maakt de inspecteur een keuze. Uit de bibliotheek worden gegevens opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid.

  Omdat in dit sjabloon de methodiek van conditiemeting (NEN 2767-1/2017) wordt gebruikt is het vastleggen van de gebreken verplicht om een juiste conditiescore van het bouw- of installatiedeel te krijgen. Wil je dit niet, kies dan de inspectiesjabloon 'MJOP' waar de methodiek van conditiemeting geen onderdeel uitmaakt. 

  Bij ieder gebrek is er verder de mogelijkheid om een foto te maken en de locatie van het gebrek te registreren. De foto kan gemaakt worden met de camera van de tablet. Foto's kun je ook met een losse camera maken en later op je pc of laptop toevoegen.

  Gebruik op locatie je smartphone of tablet? Open de browser (bijv. Chrome, Safari, etc), ga naar mijn.inspectdirect.nl en log in. Zet deze pagina op je beginscherm zodat je de volgende keer direct automatisch inlogt. InspectDirect functioneert dan als een inspectie-app met heel eenvoudige schermen waarmee je heel gemakkelijk werkt.

  Maak na afloop met een druk op de knop binnen een paar seconden een professioneel rapport.

  Deze inspectie kost 4 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 4 credits verrekend.

  (2667 2676 2776)

 • Conditiemeting NEN 2767 (2 credits)

  Deze sjabloon is voor conditiemetingen conform de NEN 2767-1/2017 en o.b.v. de bibliotheek conform deel 2 van de norm. Klik hier voor een voorbeeldrapport.

  Deze sjabloon kan gebruikt worden voor bouwkundige onderdelen & voor installatietechnische onderdelen.

  De inspecteur bepaalt de conditiescore van het bouwdeel/specificatie aan de hand van de ernst, intensiteit en omvang van de gebreken. Tevens kunnen foto's maken en de locatie van de gebreken worden vastgelegd.

  De aspect/prioriteit matrix maakt ook onderdeel uit van deze sjabloon. De aspecten zijn conform de NEN, maar kunnen naar eigen inzicht worden aangepast (je voldoet dan nog steeds aan de norm). 

  Deze inspectiesjabloon is zeer geschikt voor inspecties in het kader van prestatiegericht onderhoud, prestatiecontracten en conditiegestuurd onderhoud.

  Let op: herstel- of onderhoudsactiviteiten kunnen in deze inspectie niet worden vastgelegd, omdat deze geen onderdeel zijn van de NEN 2767-1. Wil je wel onderhoudsactiviteiten opnemen, selecteer dan een andere sjabloon of neem contact met ons op.

  Deze inspectie kost 2 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 2 credits verrekend.

 • Bouwkundige vooropname (2 credits)

  Sjabloon is in ontwikkeling

  Bij voorgenomen bouwwerkzaamheden moet de omliggende bebouwing in kaart worden gebracht, zodat kan worden aangetoond dat schade wel of niet al vóór de bouwwerkzaamheden aanwezig was. 

  Per ruimte, vertrek of geveldeel leg je met InspectDirect precies vast wat de locatie is en wat voor soort schade het betreft. Van iedere schade kunnen meerdere foto's worden gemaakt met de tablet.

  Bij deze inspectie is de lijst met bouwdelen en gebreken afgestemd op de aard van deze inspectie. Daarnaast zijn er keuzelijstjes aanwezig waarmee op een snelle manier de juiste gegevens kunnen worden vastgelegd.

  Deze inspectie kost 2 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 2 credits verrekend.

 • RgdBOEI® inspectiemethodiek

  Sjabloon is in ontwikkeling

  RgdBOEI® integreert verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud en energie tot een integraal inspectierapport.

  Met inspecties en onderhoud voldoen we aan wettelijke verplichtingen voor onze gebouwen en gebouwgebonden installaties. 

  Dit inspectiesjabloon is nog niet beschikbaar. Voor dit inspectiesjabloon zijn wij op zoek naar een partner die haar kennis wil inbrengen om gezamenlijk dit sjabloon te ontwikkelen.

 • Opleveringskeuring (2 credits)

  Sjabloon is in ontwikkeling

 • Staat jouw inspectie of keuring er niet tussen?

  Naast diverse inspectiesjablonen die hier op de website staan zijn er nog een aantal in ontwikkeling. Neem hier contact met ons op om te horen of jouw inspectiesjabloon in ontwikkeling is. In InspectDirect kunnen we heel eenvoudig talloze inspectiemethodieken inrichten. Het is mogelijk om jouw eigen methodiek samen met ons te vertalen in een inspectiesjabloon dat uiteraard alleen toegankelijk is voor jouw organisatie. Tot slot bestaat er de mogelijkheid om dit inspectiesjabloon gezamenlijk aan de markt aan te bieden. Je ontvangt dan een vergoeding per uitgevoerde inspectie met jouw inspectiesjabloon.