Toepassingen
 • Movares inspecteert voor ProRail

  Movares voert voor spoorbeheerder ProRail risicogestuurde inspecties uit. Deze bestaan uit toestandsinspecties (NEN2767), budgetraming per kunstwerk en een risicoanalyse. Al deze informatie wordt werkt in InspectDirect. Lees hier het hele artikel (OTAR, 2018)

 • NEN 2767-4 Conditiemeting (5 credits)

  Met deze norm wordt de conditie van de infrastructuur op objectieve en eenduidige wijze vastgelegd aan de hand van de decompositie die door NEN is opgesteld. Klik hier voor een voorbeeldrapport

  Tijdens de inspectie (of vooraf) leg je alle bouw- en installatieonderdelen vast. Daarna bepaal je de gebreken en tekortkomingen en maak foto's met je smartphone of tablet. 

  Om te starten kies je eerst een beheerobject en discipline en maak snel en eenvoudig je eigen sjabloon. Zodra je dit hebt gedaan kan je inspecties baseren op basis van dit sjabloon.

  Op verzoek kan de ap-matrix (aspect prioriteit) of een RAMSHEEP matrix aan de sjabloon worden toegevoegd.

 • MJOP exclusief conditiemeting (5 credits)

  MJOP staat voor MeerJarenOnderhoudsPlanning. Met dit inspectiesjabloon kun je van ieder bouwdeel/specificatie combinatie direct een kwaliteitsscore (conditiescore) opgeven en een  meerjarenonderhoudsplanning opstellen.

  De decomposities, zoals vastgelegd in de NEN 2767-4-2, worden in dit inspectiesjabloon gebruikt. In deze decomposities zijn per beheerobjecttype alle elementen en bouwdelen opgenomen waarop je de MJOP kunt baseren.

  Aan iedere bouwdeel/specificatie combinatie kun je onderhoudsmaatregelen koppelen. Dit kunnen maatregelen zijn die zich in de tijd herhalen (cyclisch) of eenmalige maatregelene. Van de maatregelen leg je de kosten, het uitvoeringsjaar en nog een aantal gegevens vast.

  In dit inspectiesjabloon is het niet verplicht om gebreken op te nemen, maar het kan wel! Omdat in dit sjabloon de methodiek van conditiemeting (NEN 2767-1/2011) NIET wordt gebruikt is het vastleggen van de gebreken niet verplicht. Het is niet mogelijk om de conditiemetingonderdelen 'belang', 'omvang' en 'intensiteit' op te nemen. De locatie van het gebrek kan wel worden opgenomen.

  Je kunt bij ieder item foto’s maken. Dit kan met de camera van de tablet.

 • MJOP inclusief NEN 2767-4 Conditiemeting (7 credits)

  MJOP staat voor MeerJarenOnderhoudsPlanning. Met dit inspectiesjabloon kun je de conditiemeting volgens de NEN 2767-4 uitbreiden met een meerjarenonderhoudsplanning.

  De decomposities, zoals vastgelegd in de NEN 2767-4-2, worden in dit inspectiesjabloon gebruikt. In deze decomposities zijn per beheerobjecttype alle elementen en bouwdelen opgenomen waarop je de MJOP kunt baseren.

  Aan iedere bouwdeel/specificatie combinatie kun je onderhoudsmaatregelen koppelen. Dit kunnen maatregelen zijn die zich in de tijd herhalen (cyclisch) of eenmalige maatregelen. Van de maatregelen leg je de kosten, het uitvoeringsjaar en nog een aantal gegevens vast.

  Omdat dit sjabloon de methodiek van conditiemeting (NEN 2767-1/2011) gebruikt, is het vastleggen van de gebreken verplicht om een juiste conditiescore van het bouw- of installatiedeel te krijgen. Wil je dit niet, kies dan de inspectiesjabloon 'MJOP exclusief conditiemeting'. 

  Je kunt bij ieder item foto’s maken. Dit kan met de camera van de tablet.

 • Staat jouw inspectie of keuring er niet tussen?

  Naast diverse inspectiesjablonen die hier op de website staan zijn er nog een aantal in ontwikkeling. Neem hier contact met ons op om te horen of jouw inspectiesjabloon in ontwikkeling is. In InspectDirect kunnen we heel eenvoudig talloze inspectiemethodieken inrichten. Het is mogelijk om jouw eigen methodiek samen met ons te vertalen in een inspectiesjabloon die uiteraard alleen toegankelijk is voor jouw organisatie. Tot slot bestaat er de mogelijkheid om dit inspectiesjabloon gezamenlijk aan de markt aan te bieden. Je ontvangt dan een vergoeding per uitgevoerde inspectie met jouw inspectiesjabloon.