Toepassingen
 • NEN 3140 (6 credits)

  Met dit sjabloon beoordeel je laagspanningsinstallaties aan de hand van de eisen die zijn opgenomen in de NEN 3140. Klik hier voor een voorbeeldrapportage.

  NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

  Deze inspectiesjabloon is samen met adviesbureau A-Quin opgesteld, waarbij A-Quin de inhoudelijke input heeft geleverd. 

  Per hoofdstuk legt de inspecteur tekortkomingen vast en maakt fotos. Ook algemene informatie over het object, de installatie en de gebruikte meetinstrumenten wordt vastgelegd.

  De meetresultaten kunnen niet in deze sjabloon worden verwerkt. Eventuele separaat opgenomen meetgegevens in PDF formaat kunnen met vrij beschikbare (online) software programma's worden samengevoegd met het rapport dat InspectDirect maakt (bijvoorbeeld http://www.ilovepdf.com)

  Deze inspectie kost 6 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 6 credits verrekend.

 • MJOP inclusief conditiemeting NEN 2767-1 (4 credits)

  De MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) wordt gebruikt voor woningen, VVE's, en utiliteitsbouw. De inspecteur bepaalt aan de hand van de ernst, intensiteit en omvang van de gebreken de conditiescore op basis van de methodiek van conditiemeting (NEN 2767-1/2011).

  Dit sjabloon kent een aantal unieke eigenschappen. Eén daarvan is dat onderhoudsactiviteiten die in het sjabloon onder het bouw- of installatiedeel hangen, automatisch door InspectDirect aan de onderhoudsplanning worden toegevoegd. Dit wordt alleen gedaan voor de installatiedelen die cyclisch zijn, en dus in de meerjarenonderhoudsplanning moeten worden opgenomen. Mochten de activiteiten toch niet van toepassing zijn, dan kun je deze déselecteren. Als je wilt, kun je nog andere aanvullende herstel- of onderhoudsactiviteiten selecteren uit het sjabloon.

  Een andere unieke eigenschap van dit sjabloon is de automatische berekening van de uitvoeringsjaren van de onderhoudsactiviteiten. Deze worden berekend aan de hand van de conditiescore, onderhoudsfrequentie (cyclustijd) én de degradatiekromme in de NEN 2767. Uiteraard kan de inspecteur het berekende uitvoeringsjaar op basis van zijn kennis wijzigen. Uit een lijst met (alleen voor dit bouwdeel) relevante activiteiten, maakt de inspecteur een keuze. Uit de bibliotheek worden gegevens opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid.

  Omdat dit sjabloon de methodiek van conditiemeting (NEN 2767-1/2011) gebruikt, is het vastleggen van de gebreken verplicht om een juiste conditiescore van het bouw- of installatiedeel te krijgen. Wil je dit niet, kies dan de inspectiesjabloon 'MJOP exclusief conditiemeting'.

  Bij ieder gebrek is er de mogelijkheid om een foto te maken en de locatie van het gebrek te registreren. De foto maak je met de camera van de tablet.

   
 • Conditiemeting NEN 2767 (2 credits)

  Deze sjabloon is voor conditiemetingen conform de NEN 2767-1/2017 en o.b.v. de bibliotheek conform deel 2 van de norm. Klik hier voor een voorbeeldrapport.

  Deze sjabloon kan gebruikt worden voor bouwkundige onderdelen & voor installatietechnische onderdelen.

  De inspecteur bepaalt de conditiescore van het bouwdeel/specificatie aan de hand van de ernst, intensiteit en omvang van de gebreken. Tevens kunnen foto's maken en de locatie van de gebreken worden vastgelegd.

  De aspect/prioriteit matrix maakt ook onderdeel uit van deze sjabloon. De aspecten zijn conform de NEN, maar kunnen naar eigen inzicht worden aangepast (je voldoet dan nog steeds aan de norm). 

  Deze inspectiesjabloon is zeer geschikt voor inspecties in het kader van prestatiegericht onderhoud, prestatiecontracten en conditiegestuurd onderhoud.

  Let op: herstel- of onderhoudsactiviteiten kunnen in deze inspectie niet worden vastgelegd, omdat deze geen onderdeel zijn van de NEN 2767-1. Wil je wel onderhoudsactiviteiten opnemen, selecteer dan een andere sjabloon of neem contact met ons op.

  Deze inspectie kost 2 credits en wordt éénmalig verrekend met jouw account. Maak je ná 12 maanden nogmaals een rapportage, dan wordt nogmaals 2 credits verrekend.

 • MJOP exclusief conditiemeting NEN 2767 (3 credits)

  De MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) wordt gebruikt voor woningen, VVE's, en utiliteitsbouw. De inspecteur bepaalt direct de waardering van ieder bouw- en installatiedeel.

  Ook dit sjabloon kent een aantal unieke eigenschappen. Eén daarvan is dat onderhoudsactiviteiten die in de sjabloon onder het bouw- of installatiedeel hangen automatisch door InspectDirect aan de onderhoudsplanning worden toegevoegd. Dit wordt alleen gedaan voor de bouw- en installatiedelen die cyclisch zijn, en dus in de meerjarenonderhoudsplanning moeten worden opgenomen. Mochten de activiteiten toch niet van toepassing zijn dan kan je deze déselecteren. Als je dit wilt kan je nog andere aanvullende herstel- of onderhoudsactiviteiten selecteren uit de sjabloon.

  Een andere unieke eigenschap van deze sjabloon is de automatische berekening van de uitvoeringsjaren van de onderhoudsactiviteiten. Aan de hand van de waardering, onderhoudsfrequentie (cyclustijd) én de degradatiekromme in de NEN 2767 wordt deze berekend. Uiteraard kan de inspecteur dit berekende uitvoeringsjaar op basis van zijn kennis wijzigen. Uit een lijst met alleen (voor dit bouwdeel) relevante activiteiten, maakt de inspecteur een keuze. Uit de bibliotheek worden gegevens opgehaald, zoals eenheid en kosten per eenheid.

  Omdat in dit sjabloon de methodiek van conditiemeting (NEN 2767) NIET wordt gebruikt, is het vastleggen van de gebreken niet verplicht. Bij ieder gebrek is er de mogelijkheid om een foto te maken en de locatie van het gebrek te registreren. De foto kan gemaakt worden met de camera van de tablet.

 • RgdBOEI® inspectiemethodiek

  RgdBOEI® integreert verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud en energie tot een integraal inspectierapport. Met inspecties en onderhoud voldoen je aan wettelijke verplichtingen voor gebouwen en gebouwgebonden installaties. 

  Dit inspectiesjabloon is nog niet beschikbaar. Voor dit inspectiesjabloon zijn wij op zoek naar een partner die haar kennis wil inbrengen om gezamenlijk dit sjabloon te ontwikkelen.

   

 • Staat jouw inspectie of keuring er niet tussen?

  Naast diverse inspectiesjablonen die hier op de website staan zijn er nog een aantal in ontwikkeling. Neem hier contact met ons op om te horen of jouw inspectiesjabloon in ontwikkeling is. In InspectDirect kunnen we heel eenvoudig talloze inspectiemethodieken inrichten. Het is mogelijk om jouw eigen methodiek samen met ons te vertalen in een inspectiesjabloon die uiteraard alleen toegankelijk is voor jouw organisatie. Tot slot bestaat er de mogelijkheid om dit inspectiesjabloon gezamenlijk aan de markt aan te bieden. Je ontvangt dan een vergoeding per uitgevoerde inspectie met jouw inspectiesjabloon.